24 آذر 1398 - 20:01

بوردو

بوردو

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
14 بوردو 38 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
1 هفته اول 2 هفته دوم 3 هفته سوم 4 هفته چهارم 5 هفته پنجم 6 هفته ششم 7 هفته هفتم 8
برد


مساوی


باخت


نمایش بیشتر