18 آذر 1398 - 13:23

پاری سن ژرمن

پاری سن ژرمن

جدول مسابقات لوشامپیونه
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
دور رفت، روز اول Round 5 DAY 6 Round 5 Round 6 Round 4 دور رفت،روز دوم Round 5 Round 5 DAY 5 Round 5 دور رفت،روز سوم Round 5 1 1/8
برد


مساوی


باخت