15 آذر 1398 - 08:51

شالکه ۰۴

شالکه ۰۴

جدول مسابقات بوندسلیگا
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
دور رفت،روز دوم DAY 5 Round 5 دور رفت،روز سوم دور رفت، روز اول DAY 6 Round 6 Round 4 1/8 1/8 1/8 هفته اول 1 1/8 2
برد


مساوی


باخت


نمایش بیشتر