15 آذر 1398 - 10:08

استقلال خوزستان

استقلال خوزستان

جدول مسابقات لیگ برتر ایران
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
1 هفته اول هفته اول هفته دوم 2 هفته سوم 3 هفته چهارم 5 هفته پنجم هفته ششم هفته هفتم هفته هشتم هفته نهم هفته دهم
برد


مساوی


باخت