30 مرداد 1398 - 13:08

رن

رن

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
12 رن 46 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
1/8 1/16 هفته اول 1/8 1/16 هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم هفته هفتم هفته هشتم هفته نهم هفته دهم هفته یازدهم
برد


مساوی


باخت