30 مرداد 1398 - 13:10

آژاکس

آژاکس

جدول مسابقات اردویسه
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
DAY 5 Round 5 Quarter Finals دور رفت،روز سوم دور رفت، روز اول DAY 6 Semi Finals Round 6 Round 4 Quarter Finals دور رفت،روز دوم Semi Finals 1/8 1/8 1/8
برد


مساوی


باخت