30 مرداد 1398 - 13:06

اینتر

اینتر

جدول مسابقات سری آ
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
Round 4 دور رفت،روز دوم DAY 5 Round 5 Round 3 دور رفت، روز اول DAY 6 Round 6 1/8 1/16 1/8 هفته اول 1/16 هفته دوم هفته سوم
برد


مساوی


باخت


نمایش بیشتر